Regulamin konkursu

REGULAMIN Ogólnopolski Konkurs Piosenki ONLINE „Zaśpiewaj to” wiosna 2024

1. ORGANIZATOR:
Nazwa: Kuźnia Dźwięku (NIP: 6462636801)
Kontakt e-mail: konkurszaspiewajto@gmail.com

2. CELE FESTIWALU:
– Popularyzacja utworów muzyki rozrywkowej w języku polskim i angielskim.
– Umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych oraz własnej twórczości w przestrzeni wirtualnej.
– Promocja uzdolnionych dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
– Propagowanie wartościowego artystycznie repertuaru.
– Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z osobami uzdolnionymi artystycznie wśród instruktorów, pedagogów, opiekunów.

3. WYKONAWCY :
Konkurs jest otwarty dla solistów, duetów i zespołów w każdym wieku!
Soliści zostaną podzieleni na kategorie wiekowe:    
– kategoria wiekowa: do 10 lat
– kategoria wiekowa: 11-13 lat
– kategoria wiekowa: 14-17 lat
– kategoria wiekowa: od 18 lat.

Przynależność do danej kategorii wiekowej jest określana na podstawie roku urodzenia uczestnika.

Duety i Zespoły wokalne – brak kategorii wiekowej.

4. REPERTUAR:
Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania dowolnego utworu z zakresu muzyki rozrywkowej w języku polskim lub angielskim.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
– Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie uczestnika poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego w zakładce KARTA ZGŁOSZENIOWA w terminie do 31.05.2024r.
– Dołączenie do Formularza linku do nagrania umieszczonego w serwisie You Tube.
– Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.
– Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRAŃ FESTIWALOWYCH:
– Film konkursowy należy umieścić na kanale YouTube.
– Opis filmu zamieszczonego na YouTube musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, tytuł nagranego utworu z dopiskiem „Zaśpiewaj to 2024 ONLINE” (np. Jan Kowalski, I feel good, Zaśpiewaj to 2024 ONLINE)
– Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia (bez obróbki studyjnej).
– Filmy konkursowe mogą być nagrane powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, kamera aparat, film konkursowy musi być nakręcony poziomo.

7. OPIS ETAPÓW:
Ogólnopolski Konkurs Piosenki ONLINE „Zaśpiewaj to” złożony jest z TRZECH etapów:

I etap: Przyjmowanie zgłoszeń do 31.05.2024r.
II etap: Ogłoszenie listy Finalistów na FanPage Konkursu- 09.06.2024r. 
III etap: Ogłoszenie wyników  na stronie Fanpage Konkursu- 30.06.2024r.

Zakwalifikowani Finaliści (informacja e-mailowa) zobowiązani są do wpłaty akredytacji w
następujących kwotach: 60 zł dla solistów, 90 zł dla duetów, 130 zł dla
zespołów do dnia 23.06.2024r.

Wpłata akredytacji jest obowiązkowa aby wziąć udział w części Finałowej Konkursu. 
Numer konta organizatora: 30 1050 1399 1000 0092 8980 8660.
W tytule należy wpisać imię i nazwisko UCZESTNIKA oraz kategorię wiekową Finalisty.

Chęć otrzymania Faktury należy zaznaczyć przy wypełnianiu Formularza Zgłoszeniowego. Brak danych do faktury uniemożliwia jej późniejsze otrzymanie.

8. NAGRODY:
Wszyscy zakwalifikowani finaliści otrzymają Dyplom Finalisty w formie elektronicznej (po dokonaniu akredytacji).

Podczas Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

SOLIŚCI:

I miejsce- dyplom elektroniczny, medal, nagroda rzeczowa,

II miejsce- dyplom elektroniczny, medal, gadżety,

III miejsce- dyplom elektroniczny, medal.

Wyróżnienia oraz wyróżnienia specjalne w postaci dyplomów elektronicznych.

DUETY/ ZESPOŁY WOKALNE:

I miejsce- dyplom elektroniczny, medal, nagroda rzeczowa,

II miejsce- dyplom elektroniczny, medal, gadżety,

III miejsce- dyplom elektroniczny, medal, 

Wyróżnienia oraz wyróżnienia specjalne w postaci dyplomów elektronicznych.

– Jury ma możliwość dowolnego podziału nagród.

9. JURY:

Uczestników Konkursu oceniać będzie Jury zaproszone przez organizatora z pośród pedagogów wokalnych, muzyków sesyjnych, aktorów, piosenkarzy, managerów artystycznych, dziennikarzy, przedstawicieli organizatora.

Jury brało będzie pod uwagę następujące kryteria:

– Dobór repertuaru, walory głosowe, muzykalność, intonację, indywidualność artystyczną oraz ogólny wyraz artystyczny, realizację video („czyste nagranie” bez przesłuchów/ innych dźwięków w tle).

– Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

– Jury nie prowadzi żadnych konsultacji z uczestnikami, rodzicami i instruktorami.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
– W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator;
– Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski jako jedynie obowiązujący;
– W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu Festiwalu, organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika.
– Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie.
Udział w Konkursie jest dobrowolny.